ELEKTRYFIKACJA LINII KOLEJOWYCH NR 274, 278 NA ODCINKU WĘGLINIEC – ZGORZELEC

Kolej
2017-2019
Węgliniec – Zgorzelec
Około 40.7 mln PLN

Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi na linii kolejowej 274 i 278 objętymi zakresem przetargu oraz umów przyłączeniowych w ramach projektu “Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec”

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group