GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W JELENIEJ GÓRZE

Ochrona środowiska
2010-2015
Jelenia Góra
Około 96,4 mln PLN

Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej  Oczyszczalni Ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 62 km i wodociągowej o długości 25,2 km w ramach projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” – 9 zadań (6 Kontraktów na Roboty)

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group