MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SKANALIZOWANIE CZĘŚCI AGLOMERACJI TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Ochrona środowiska
2011-2019
Tomaszów Mazowiecki
Około 215,9 mln PLN

Zaprojektowanie oraz budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 110km, renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej o długości ok. 18 km oraz modernizacja części przepływowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 15 000 m3/d wraz z instalacją odwodnienia nieprzefermentowanego osadu i wykonaniem kompletnej instalacji suszenia osadu nieprzefermentowanego

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group