MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO PROJEKT BANKU ŚWIATOWEGO

Hydrotechnika
2010-2018
Wrocław
Około 554,2 mln PLN

Budowa, przebudowa lub rozbiórka 28 obiektów hydrotechnicznych (wałów przeciwpowodziowych) oraz rozbiórka i budowa nowych 5 mostów drogowych i kolejowego, przebudowa kanału ulgi Odra -Widawa wraz z przebudową jazów.

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group