ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Ochrona środowiska
2013-2015
Gorzów Wielkopolski
Około 26,3 mln PLN

Wymiana ok 10 km sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. oraz przebudowa,modernizacja i hermetyzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków (o przepustowości 27 000,00 m3/d) w zakresie technologii ściekowej

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group