Project management

Zarządzanie inwestycjami w sektorach ochrony środowiska, budownictwa kubaturowego, energetycznego, infrastruktury drogowej, kolejowej oraz hydrotechniki, jako Inżynier Kontraktu lub jako Inwestor Zastępczy, z wykorzystaniem standardowych procedur kontraktowych – FIDIC, Banku Światowego oraz innych

Leave Your Comment

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group