Oferta

Sprawdź naszą ofertę

Ekocentrum sp. z o.o. działa od 1992 roku i jest jednym z liderów w Polsce na rynku usług konsultingowych i zarządzania projektami. Długoletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania inwestycjami, wykorzystywanych dla maksymalizacji korzyści dla naszych klientów. Główne sektory naszej działalności to:

Przygotowanie dokumentacji przetargowych

Przygotowanie dokumentacji przetargowych i prowadzenie postępowań przetargowych dla klientów publicznych i prywatnych.

Studia i opracowania przedprojektowe

Studia i opracowania przedprojektowe, projekty techniczne i studia wykonalności
oraz przygotowanie aplikacji o środki pomocowe.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna, doradztwo techniczno-finansowe oraz usługi konsultanta, na
wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Zarządzanie inwestycjami

Zarządzanie inwestycjami w sektorach ochrony środowiska, budownictwa kubaturowego, energetycznego, infrastruktury drogowej, kolejowej oraz hydrotechniki, jako Inżynier Kontraktu lub jako Inwestor Zastępczy, z wykorzystaniem standardowych procedur kontraktowych – FIDIC, Banku Światowego oraz innych.

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group