MPEC KRAKÓW

Energetyka
2006-2010
Kraków
Około 200 mln PLN

W ramach Projektu „System ciepłowniczy miasta Krakowa” modernizacja sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych o długości ponad 99 km, modernizacja sieci ciepłowniczych niskoparametrowych o długości ponad 33 km oraz wymiana węzłów grzewczych w liczbie 535 szt.

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group