PRZEBUDOWA BUDYNKU POMPOWNI WODY CZYSTEJ NA CENTRALNĄ DYSPOZYTORNIĘ DLA AQUANET SA

2017-2019
Poznań
Około 15 mln PLN

Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Centralnej Dyspozytorni integrującej sterowanie i  zarządzanie obiektami technilogicznymi AQUANET SA w Poznaniu

23. DYSPOZYTORNIA POZNAŃ

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group