MOP KĘPSKO, MARWICE, RACULA

Drogi i lotniska
2015-2019
Marwice
Około 40 mln PLN

Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) „KĘPSKO WSCHÓD”, „KĘPSKO ZACHÓD” oraz „MARWICE WSCHÓD” i „MARWICE  ZACHÓD” oraz „RACULA WSCHÓD” przy drodze ekspresowej S3

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group