OBWODNICA WAŁBRZYCHA

Drogi i lotniska
2019-2022
Wałbrzych
Około 307 mln PLN

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 o długości ok. 5,9 km i przekroju dwujezdniowym x 2 pasy ruchu wraz z budową 2 węzłów drogowych, 3 wiaduktów, kładki i przejścia podziemnego dla pieszych

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Designed by i1 Group